Oferta

Media Relations

Zarządzanie relacjami z dziennikarzami to nasz core business. Znamy specyfikę pracy dziennikarzy i reporterów. Wiemy, co decyduje o atrakcyjności medialnej produktów, osób, firm czy instytucji. Współpracę z przedstawicielami prasy, a później mediów elektronicznych rozpoczęliśmy jeszcze w latach 90-tych, współtworząc rynek współczesnych mediów ekonomicznych i kontynuujemy ją do dnia dzisiejszego. Obecnie wykorzystujemy naszą wiedzę do budowania dobrych i trwałych relacji Klientów z szeroko pojętymi mass mediami. Właściwie prowadzone relacje z dziennikarzami pozwalają bowiem dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, jak również zapobiec pojawianiu się sytuacji kryzysowych.

Relacje Inwestorskie

Relacje inwestorskie oraz prowadzenie projektów związanych z obecnością spółek na giełdzie to jedna z naszych silnych stron. Potrafimy skutecznie budować wiarygodność Klientów w oczach inwestorów i analityków. Wspieramy komunikację w okresie IPO i wejścia spółki na giełdę, jak również w prawidłowym wypełnianiu obowiązków informacyjnych i codziennej współpracy między emitentem giełdowym, a uczestnikami rynku kapitałowego. W konsekwencji tych działań umacniamy wartości spółki dla akcjonariuszy, a inwestorom budujemy obraz perspektywicznej inwestycji. W swoim doświadczeniu mamy kilka udanych debiutów na głównym rynku GPW, jak również rynku NewConnect i Catalyst.

PR korporacyjny

Analizujemy, planujemy, a następnie budujemy zamierzony wizerunek firmy. Przedsiębiorstwa, które solidnie dbają o swój pozytywny obraz w oczach otoczenia zdobywają cenną przewagę konkurencyjną, zaufanie u kontrahentów, a także opinię wiarygodnego podmiotu i partnera biznesowego.

PR/komunikacja wewnętrzna

Budowanie pożądanego wizerunku w oczach pracowników i relacji z wewnętrznymi partnerami biznesowymi to ważny element działalności każdej firmy. Ich celem jest motywowanie, integrowanie oraz aktywowanie, a w konsekwencji dążenie do tego, aby pracownicy i wewnętrzni partnerzy w pełni identyfikowali się z firmą/projektem, czy też marką. Prawidłowe relacje na linii pracodawca – zespół walnie przyczyniają się do wzrostu efektywności kadr, mających poczucie uczestniczenia w sukcesach firmy.

PR produktowy

Przygotowujemy indywidualne, „szyte ma miarę” i dopasowane do potrzeb Klienta i rynku kompleksowe strategie komunikacji dla marek, firm, instytucji oraz produktów i usług. Poczynając od narodzin konceptu produktu lub usługi, po wejście w komercyjną dorosłość wspieramy zarządzanie wizerunkiem marki, przyczyniając się do budowania wiarygodnej pozycji rynkowej.

Zarządzanie kryzysowe

Komunikacja w trakcie sytuacji kryzysowej, mogącej narazić reputację firmy na szwank, to jedna z najtrudniejszych i najbardziej delikatnych dziedzin PR. Jej realizację warto powierzyć zespołowi profesjonalistów. Z racji posiadanego, prawie 20-letniego doświadczenia potrafimy wziąć na siebie ciężar obrony pożądanego wizerunku Klientów.

Eventy i konferencje

Oferujemy kompleksową organizację eventów, gal biznesowych, konferencji i spotkań firmowych. W ramach współpracy z Klientem poprowadzimy pełną obsługę wydarzenia, od przygotowania koncepcji po szczegółowe zaplanowanie procesu realizacji przedsięwzięcia i nadzór nad jego przebiegiem. Zapewniamy kreatywne podejście do tematu oraz profesjonalizm wykonania, dzięki czemu każde wydarzenie kończy się sukcesem organizacyjnym.

Social Media

Postęp technologiczny i możliwości, jakie dają nowoczesne narzędzia komunikacyjne – szczególnie internetowe, pozwalają na aktywną, dwukierunkową komunikację z otoczeniem. Jest to jeden z powodów, dlaczego dzisiejszym ePR „rządzą” serwisy społecznościowe, a każda świadoma własnych celów firma nie powinna pomijać tej platformy komunikacji w strategii działań PR. Przemawia za tym szereg korzyści wynikających z budowania i zarządzania społecznością klientów, fanów. Bezpośredni, publiczny i otwarty kontakt z konsumentami i kontrahentami wiąże się jednak z ryzykiem w postaci wystąpienia problemów wizerunkowych, dlatego warto zaufać specjalistom i powierzyć działania z zakresu mediów społecznościowych w ręce profesjonalnego zespołu.

CSR

Działalność przedsiębiorstwa potrafimy przekuć w budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem. Wiemy, jak poprzez działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zmaksymalizować korzyści wynikające z postrzegania firmy jako wiarygodnej i odpowiedzialnej za swoje otoczenie. Opracowujemy koncepcje programów społecznych i edukacyjnych, dobierając narzędzia, które pozwalają na skuteczną komunikację i zaangażowanie pracowników, kontrahentów i otoczenia biznesowego.

Public Affairs

Budujemy i utrzymujemy pożądane relacje między firmą, a instytucjami politycznymi, społecznymi i środowiskami opiniotwórczymi. Ich celem może być kształtowanie oczekiwanej opinii publicznej, wskazywanie problemów społecznych czy brak koniecznych rozwiązań prawnych. Prawidłowa realizacja projektów z zakresu Public Affairs może mieć strategiczne znaczenie dla funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Długotrwała współpraca z sektorem publicznym, szczególnie w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego sprzyja spokojnemu rozwojowi działalności instytucji.